Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm vũ luận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm vũ luận. Hiển thị tất cả bài đăng
Quốc hội "khiển trách" Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận

Quốc hội "khiển trách" Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận tại một phiên họp quốc hội. Theo kết luận của Thường vụ quốc hội, Bộ trưởng giáo dục cần phải tiếp... Xem thêm »
 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top