Quốc hội "khiển trách" Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận tại một phiên họp quốc hội.


Theo kết luận của Thường vụ quốc hội, Bộ trưởng giáo dục cần phải tiếp chỉ đạo tích cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, xác định rõ trách nhiêm và quyền của của giám đốc sở giáo dục và đào tạo, lãnh đạo các tỉnh, thành trong vấn đề này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng lưu ý Bộ trưởng Giáo dục về chất lượng, nội dung sách giáo khoa vốn đang gặp nhiều chỉ trích của công luận và các đại biểu quốc hội. Ví dụ như trường hợp gần đây được phát hiện là sách giáo khoa có in cờ Trung Quốc, trong khi đó phần bản đồ của Việt nam lại thiếu quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Thường vụ Quốc hộ cũng nhắc nhở Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình không để án oan sai đối với người không phạm tội, hạn chế tối đa những vụ án quá hạn luật định, khắc phục tình trạng để tình trạng nguyên án không rõ ràng, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng thẩm phán, hội đồng nhân dân.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 nhận xét

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top