Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đình Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đình Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Thương cho cụ Nguyễn Đình Lộc

Thương cho cụ Nguyễn Đình Lộc

Thời gian qua trên mạng Internet “ầm ĩ” về việc xuất hiện cái gọi là “Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992” (hay còn gọi là Kiến nghị 72) và... Xem thêm »
 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top