Vạch trần biểu hiện cơ hội chính trị

Trong các đòn tấn công phá hoại về mặt tư tưởng, đả kích, bôi nhọ các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài các thế lực thù địch ra thì các phần tử cơ hội chính trị cũng đang thực hiện một cách ráo riết. Họ phát biểu công khai, phát tán tài liệu, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Họ đưa thông tin lên mạng Internet những quan điểm sai trái hòng làm tan rã lòng tin, gây chia rẽ nội bộ. Vậy họ là ai? Họ xuất hiện do đâu?

Hiện tượng cơ hội chính trị đã xuất hiện từ khi lịch sử loài người phân chia giai cấp. Trong xã hội phong kiến, bên cạnh những minh quân và quan lại thanh liêm chính trực, thường xuyên xuất hiện những người giành quyền lực bằng thủ đoạn không chính đáng: bề ngoài họ tỏ ra là trung quân ái quốc, nhưng trong hành động họ là người phản bội, phá hoại lợi ích của dân tộc, cộng đồng.

Theo định nghĩa kinh điển thì cơ hội chính trị có biểu hiện như sau:
1. Thái độ chính trị không theo một đường lối rõ rệt, không có chính kiến hẳn hoi, có thể ngả bên này hay bên nọ để mưu lợi trước mắt.
2. Trong phong trào cộng sản, có 2 khuynh hướng cơ hội:
- Cơ hội “hữu khuynh”: sùng bái phong trào tự phát, từ bỏ cách mạng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận giai cấp công nhân giành chính quyền.
- Cơ hội “tả khuynh”: là sự kết hợp hỗn tạp những phương châm cách mạng cực đoan và phiêu lưu, dựa trên cơ sở những quan nệm duy ý chí về sức mạnh tuyệt đối của bạo lựac cách mạng.
Cơ hội hữu khuynh và tả khuynh bề ngoài có vẻ đối lập nhau, song chúng đều giống nhau ở thái độ thù địch với Chủ nghĩa Mác-Lênin, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ngày nay họ thù địch với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Lênin từng nhận định: “Khi nói đến đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội thì không bao giờ đặc điểm của tất cả các loại chủ nghĩa cơ hội hiện tại trong mỗi lĩnh vực là: nó mang tính chất không rõ ràng, lờ mờ và không thể nào hiểu được. Do bản chất của mình, phái cơ hội chủ nghĩa bao giờ cũng tránh đặt vấn đề một cách rõ ràng và dứt khoát; bao giờ nó cũng trên con đường trung dung, nó quanh co uốn khúc như con rắn nước giữa hai quan điểm đối chọi nhau, nó tìm cách thoả thuận với cả quan điểm này lẫn quan điểm kia, vì nó quy những sự bất đồng ý kiến của mình thành những điều sửa đổi nhỏ nhặt, những sự hoài nghi, những nguyện vọng thành tâm và vô hại...”

Tư tưởng cơ hội chính trị gây nguy hại nghiêm trọng tới sự vững mạnh về chính trị và trong sạch về tổ chức Đảng, tới vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, kể cả bản thân vận mệnh của Đảng. Do đó, tăng cường cuộc đấu tranh đẩy lùi và khắc phục tư tưởng cơ hội với mọi biểu hiện của nó là vấn đề đang đặt ra một cách cấp thiết. Cuộc đấu tranh này phải gắn liền với cuộc đấu tranh kiên quyết đập tan các luận điệu thù địch xảo trá mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ vũ “dân chủ, nhân quyền” tư sản. Trong cuộc đấu tranh này, không lúc nào được phép buông lỏng đấu tranh, vạch trần bản chất sai trái, nguy hại của chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chủ nghĩa giáo điều cũ và mới, của mọi biểu hiện mơ hồ, dao động về chính trị cũng như lối sống cơ hội thực dụng.
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

1 nhận xét

 1. Tài khoản google17:04 29 tháng 3, 2013

  Trong cuộc đấu tranh này, không lúc nào được phép buông lỏng đấu tranh, vạch trần bản chất sai trái
  Ngon thì mần đi, Lũ cơ hội chính trị đây nè ...nè :
  - "Đảng viên nhan nhản, Cộng sản mấy người";
  - "một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất..."
  - "Bầy sâu ăn hết phần của dân..."
  Cơ hội chính trị, từ ngay trong cái ĐCS VN, chứ đâu xa mà... đổ lỗi.

  Trả lờiXóa

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top