Hiển thị các bài đăng có nhãn trung quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trung quốc. Hiển thị tất cả bài đăng
Người Việt Nam văn minh hơn nhiều!

Người Việt Nam văn minh hơn nhiều!

TT - Sau bài báo “Nhà hàng Bắc Kinh kỳ thị người Nhật, Philippines và VN”, bạn đọc Tu Lâm, một trí thức trẻ Trung Quốc có sáu năm sinh sốn... Xem thêm »
Nhà hàng Trung Quốc bài người Việt

Nhà hàng Trung Quốc bài người Việt

Chủ nhà hàng treo biển không phục vụ người Việt, Nhật và Philippines ở Bắc Kinh nói ông tự hào vì làm như vậy. Ông Vương, chủ quán Beijing S... Xem thêm »
 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top