Hiển thị các bài đăng có nhãn phi chính trị hoá Quân đội. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phi chính trị hoá Quân đội. Hiển thị tất cả bài đăng
Việt Nam có nên "phi chinh trị hóa lực lượng vũ trang" ?

Việt Nam có nên "phi chinh trị hóa lực lượng vũ trang" ?

Lực lượng vũ trang Việt Nam bao gồm hai lực lượng trọng yếu đó là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đây là lực lượng đi đầu trong việc ... Xem thêm »
Vì sao không thể chấp nhận “phi chính trị hoá Quân đội” ?

Vì sao không thể chấp nhận “phi chính trị hoá Quân đội” ?

Trong tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có người đưa ra quan điểm “ phi chính trị hóa quân đội”, yêu cầu “quân đội đứng ngoài chí... Xem thêm »
 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top