Hiển thị các bài đăng có nhãn Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Hiển thị tất cả bài đăng
Tướng Nguyễn Văn Hưởng về hưu

Tướng Nguyễn Văn Hưởng về hưu

Ngày 27/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, từ ngày 1/3/2013. Quyết ... Xem thêm »
Về bức điện tối mật của Đại sứ Hoa Kỳ báo cáo về Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng: Khi sự thật bị xuyên tạc (Kỳ I)

Về bức điện tối mật của Đại sứ Hoa Kỳ báo cáo về Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng: Khi sự thật bị xuyên tạc (Kỳ I)

Ngày 31/8/2011, Báo Điện tử BBC bản tiếng Việt đăng bài: “ Tướng Hưởng than phiền về biển Đông ”. Nội dung bài báo là đăng lại bức điện mật... Xem thêm »
 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top