Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Thị Hoàng Yến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Thị Hoàng Yến. Hiển thị tất cả bài đăng
Xem xét thu hồi dự án của gia đình bà Yến ở Quảng Ngãi

Xem xét thu hồi dự án của gia đình bà Yến ở Quảng Ngãi

Giới truyền thông trong nước vừa thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế vừa chỉ đạo ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh t... Xem thêm »
 
© 2011 Blog Tập Viết Báo: Kinh Tế, Văn Hoá, Quân Sự, TT Nguyễn Tấn Dũng
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top